หอพักนักศึกษา

Suranaree University of Technology.